STT PHÂN LOẠI LINK
1 CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 GÃY XƯƠNG HỞ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 GÃY XƯƠNG TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 VIÊM XƯƠNG CHẤN THƯƠNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 VIÊM XƯƠNG TỦY ĐƯỜNG MÁU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG MÔ MỀM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 VẾT THƯƠNG KHỚP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BÀN TAY 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BÀN NGÓN TAY 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 SẠM DA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 NẤM TÓC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 RÁM MÁ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 BỆNH GIANG MAI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 MÀY ĐAY 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 SẨN NGỨA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 BỆNH HẠT CƠM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 NẤM MÓNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 LANG BEN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 BỆNH GHẺ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 TRỨNG CÁ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 VIÊM NANG LÔNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 NHỌT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 BỆNH CHỐC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 ĐIỀU TRỊ SẸO LÕM BẰNG LASER FRACTIONAL, INTRACELL 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
16 CÁC BỆNH DA KHÁC BỆNH APTHOSE 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
17 RỐI LOẠN SẮC TỐ BỆNH BẠCH BIẾN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
18 VIÊM DA ĐẦU CHI- RUỘT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
19 BỆNH VẢY PHẤN ĐỎ NANG LÔNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
20 LY THƯỢNG BÌ BỌNG NƯỚC BẨM SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
21 CÁC BỆNH DA DI TRUYỀN DÀY SỪNG LÒNG BÀN TAY, BÀN CHÂN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
22 U ỐNG TUYẾN MỒ HÔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
23 UNG THƯ TẾ BÀO VẢY 1. BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
24 U DA UNG THƯ TẾ BÀO ĐÁY 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
25 BỆNH SÙI MÀO GÀ SINH DỤC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
26 VIÊM ÂM ĐẠO DO TRÙNG ROI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
27 NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS SINH DỤC-TIẾT NIỆU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
28 HERPES SINH DỤC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
29 VIÊM ÂM HỘ-ÂM ĐẠO DO NẤM CANDIDA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
30 BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC BỆNH LẬU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
31 BỆNH LICHEN PHẲNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
32 ĐỎ DA TOÀN THÂN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
33 BỆNH VẢY NẾN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
34 VẢY PHẤN HỒNG GIBERT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
35 BỆNH ĐỎ DA CÓ VẢY VIÊM DA DẦU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
36 HỘI CHỨNG LYELL 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
37 HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
38 HỒNG BAN ĐA DẠNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
39 HỘI CHỨNG DRESS 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
40 VIÊM DA TIẾP XÚC DỊ ỨNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
41 BỆNH DA DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH VIÊM DA CƠ ĐỊA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
42 BỆNH VIÊM DA DẠNG HERPES CỦA DUHRING-BROCQ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
43 BỌNG NƯỚC DẠNG PEMPHIGUS 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
44 PEMPHIGUS 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
45 VIÊM BÌ CƠ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
46 XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
47 BỆNH DA TỰ MIỄN LUPUT BAN ĐỎ HỆ THỐNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
48 U MỀM LÂY 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
49 BỆNH DA DO VI RÚT - BỆNH ZONA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
50 VIÊM DA TIẾP XÚC DO CÔN TRÙNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
51 BỆNH DA VÀ NIÊM MẠC DO CANDIDA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
52 HỘI CHỨNG BONG VẢY DA DO TỤ CẦU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SÁN MÁNG PHỔI (PULMONARY SCHISTOSOMIASIS) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SÁN LÁ PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NẤM PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SACOIT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI KẼ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG NGỪNG THỞ KHI NGỦ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN MỦ MÀNG PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨU TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÂM PHẾ MẠN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GIÃN PHẾ QUẢN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG Ở NGƯỜI LỚN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
16 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÔ HẤP VÀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
17 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP NẶNG DO BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
18 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
19 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ÁP XE PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
20 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ VIÊM PHỔI KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
21 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI Ở BỆNH VIỆN,VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY, VIÊM PHỔI LIÊN QUAN CHĂM SÓC Y TẾ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
22 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI Ở CỘNG ĐỒNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
23 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẾ QUẢN CẤP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
24 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ KHÓ THỞ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
25 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HO KÉO DÀI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 GLOCOM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 ĐỤC THỂ THỦY TINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 VIÊM KẾT MẠC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 VIÊM LOÉT GIÁC MẠC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 VIÊM VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 TẮC ĐỘNG MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 TẮC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 VẾT THƯƠNG XUYÊN NHÃN CẦU ( KHÔNG CÓ DỊ VẬT NỘI NHÃN ) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 XUẤT HUYẾT TIỀN PHÒNG NỘI NHÃN DO CHẤN THƯƠNG ( KHÔNG CÓ VẾT THƯƠNG NHÃN CẦU ) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 BỎNG MẮT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 PHẪU THUẬT TÁN NHUYỄN THỂ THỦY TINH ĐỤC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM (PHẪU THUẬT PHACO) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 NGƯNG THỞ NGƯNG TIM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 SỐC PHẢN VỆ Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 SỐC TIM TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 SỐC GIẢM THỂ TÍCH TUẦN HOÀN Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 SỐC NHIỄM KHUẨN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 RỐI LOẠN NƯỚC ĐIỆN GIẢI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 RỐI LOẠN KIỀM TOAN Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 NUÔI DƯỠNG TĨNH MẠCH CHO BỆNH NHÂN NẶNG HỒI SỨC CẤP CỨU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 HÔN MÊ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 CO GIẬT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 NHIỄM KHUẨN HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT CATHETER MẠCH MÁU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 HẠ ĐƯỜNG HUYẾT SƠ SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT SƠ SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
16 HỘI CHỨNG HÍT PHÂN SU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
17 TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI DAI DẲNG Ở TRẺ SƠ SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
18 VIÊM RUỘT HOẠI TỬ SƠ SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
19 BỆNH PHỔI MẠN TÍNH Ở TRẺ SƠ SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
20 CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ ĐẺ NON 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
21 VÀNG DA TĂNG BILIRUBINE GIÁN TIẾP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
22 BỆNH MÀNG TRONG TRẺ ĐẺ NON 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
23 BỆNH NÃO THIẾU OXY THIẾU MÁU CỤC BỘ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
24 SUY HÔ HẤP SƠ SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
25 VIÊM PHẾ QUẢN CẤP TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
26 VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
27 VIÊM PHỔI KHÔNG ĐIỂN HÌNH Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
28 KHÓ THỞ THANH QUẢN Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
29 VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CẤP Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
30 DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
31 VIÊM MỦ MÀNG PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
32 TỒN TẠI ỐNG ĐỘNG MẠCH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
33 VIÊM CƠ TIM DO VIRUS 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
34 SUY TIM Ứ HUYẾT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
35 VIÊM MỦ MÀNG NGOÀI TIM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
36 VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
37 BỆNH KAWASAKI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
38 TIÊU CHẢY CẤP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
39 TIÊU CHẢY KÉO DÀI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
40 TÁO BÓN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
41 NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
42 BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
43 XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
44 LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
45 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY DO HELICOBACTE PYLORI TẠI BỆNH VIỆN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
46 BỆNH SUY DINH DƯỠNG DO THIẾU PROTEIN - NĂNG LƯỢNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
47 BỆNH CÒI XƯƠNG DO THIẾU VITAMIN D Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
48 BÉO PHÌ Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
49 TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
50 TIẾP CẬN SUY GAN CẤP Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
51 NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU (NTĐT) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
52 HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
53 VIÊM CẦU THẬN CẤP Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
54 SUY THẬN CẤP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
55 BỆNH THẬN MẠN (CKD) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
56 NHỨC ĐẦU Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
57 CO GIẬT DO SỐT (FEBRILE SEIZURES) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
58 ĐỘNG KINH Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
59 CHẢY MÁU TRONG SỌ Ở TRẺ EM (INTRACRANIAL HEMORRHAGE) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
60 NHIỄM TRÙNG HUYẾT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
61 THIẾU MÁU THIẾU SẮT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
62 BỆNH THALASSEMIA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
63 SUY TỦY XƯƠNG MẮC PHẢI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
64 XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
65 HEMOPHILIA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
66 HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
67 THIẾU MÁU TÁN HUYẾT CẤP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
68 THIẾU MÁU TÁN HUYẾT MIỄN DỊCH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
69 BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
70 SUY THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
71 TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
72 HẠ ĐƯỜNG MÁU NẶNG DO CƯỜNG INSULIN BẨM SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
73 ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 1 Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
74 TOAN XETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
75 ĐÁI THÁO NHẠT TRUNG ƯƠNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
76 SUY GIÁP TRẠNG BẨM SINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
77 HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
78 XỬ TRÍ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
79 VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
80 RỐI LOẠN TĂNG HOẠT ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
81 RỐI LOẠN TỰ KỶ Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
82 RỐI LOẠN TIC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SUY GIÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG RỐI LOẠN TIỂU TIỆN Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐAU PHỨC HỢP KHU VỰC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG RỐI LOẠN ĐẠI TIỆN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG XƠ CỘT BÊN TEO CƠ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI BỆNH BỎNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI ĐỘNG KINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU DÂY THẦN KINH V 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM CÂN GAN BÀN CHÂN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐƯỜNG HẦM CỔ CHÂN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH HEMOPHILIA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM MỎM TRÂM QUAY (HỘI CHỨNG DE QUERVAIN) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO KHỚP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM KHỚP THIẾU NIÊN TỰ PHÁT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
16 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT BỤNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 VIÊM XƯƠNG CHŨM CẤP TÍNH TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 BỆNH APXE QUANH AMIDAN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 VIÊM THANH QUẢN CẤP TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 VIÊM HỌNG MẠN TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 VIÊM HỌNG CẤP TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 VIÊM AMIDAN CẤP VÀ MẠN TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 VIÊM VA CẤP VÀ MẠN TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 VIÊM MŨI HỌNG CẤP TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 VIÊM MŨI XOANG DO NẤM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 VIÊM MŨI XOANG CẤP TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 VIÊM MŨI XOANG DỊ ỨNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 VIÊM MŨI XOANG TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
16 VIÊM TAI GIỮA CẤP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
17 CHÓNG MẶT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
18 Ù TAI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
19 VỠ XƯƠNG ĐÁ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
20 ĐIẾC ĐỘT NGỘT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
21 BỆNH TAI NGOÀI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
22 VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
23 VIÊM TAI GIỮA MẠN TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
24 VIÊM TAI Ứ DỊCH Ở TRẺ EM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
25 LIỆT DÂY THẦN KINH VII NGOẠI BIÊN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 RỐI LOẠN TUYỀN ĐÌNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 SẢNG RUN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 RỐI LOẠN GIẤC NGỦ , MẤT NGỦ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 RỐI LOẠN TIC 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 SUY NHƯỢC THẦN KINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 BỆNH NHƯỢC CƠ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 ĐỘNG KINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 BỆNH HORTON 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 BỆNH MIGRAINE 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 BỆNH PARKINSON 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 BỆNH XƠ CỨNG RẢI RÁC (MS) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
16 LIỆT DÂY VII NGOẠI VI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
17 VIÊM ĐA DÂY THẦN KINH DO THIẾU VITAMIN B1 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
18 HỘI CHỨNG GUILAIN- BARRE 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
19 VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
20 ĐAU DÂY THẦN KINH V 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
21 VIÊM TỦY LEO CÂP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
22 VIÊM TỦY NGANG CẤP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
23 TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
24 THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ THOÁNG QUA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 HỞ VAN HAI LÁ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 VIÊM CƠ TIM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 BỆNH VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 THÔNG LIÊN THẤT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 THÔNG LIÊN NHĨ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 TÂM PHẾ MẠN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CẤP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 BỆNH CƠ TIM HẠN CHẾ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 BỆNH CƠ TIM GIÃN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 PHÙ PHỔI CẤP HUYẾT ĐỘNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
16 SUY TIM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
17 VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
18 HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
19 HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
20 HẸP VAN HAI LÁ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
21 THẤP TIM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
22 MỘT SỐ RỐI LOẠN NHỊP CHẬM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
23 XOẮN ĐỈNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
24 CƠN NHỊP NHANH THẤT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
25 NGOẠI TÂM THU THẤT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
26 CƠN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
27 CUỒNG ĐỘNG NHĨ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
28 RUNG NHĨ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
29 RỐI LOẠN NHỊP TIM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
30 TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
31 TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
32 TĂNG HUYẾT ÁP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
33 RỐI LOẠN LIPID MÁU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
34 SỐC TIM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
35 NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
36 ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
37 ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 BỆNH DẠI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 BỆNH CÚM 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 BỆNH CHÂN TAY MIỆNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 QUAI BỊ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 BỆNH SỐT RÉT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 THỦY ĐẬU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 UỐN VÁN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 BỆNH SỐT MÒ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 BỆNH TẢ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 THƯƠNG HÀN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 LỴ TRỰC KHUẨN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 NHIỄM KHUẨN HUYẾT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 CÚM A (H7N9) Ở NGƯỜI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 HIV/AIDS 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
16 BỆNH DO VIRUS EBOLA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
17 VIRUS ZIKA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
18 BỆNH MERS-COV 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
19 VIÊM GAN VIRUS E 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
20 VIÊM GAN VIRUS D 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
21 VIÊM GAN VI RÚT C 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
22 VIÊM GAN A 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
23 VIÊM GAN VIRUS B 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
24 BỆNH SỞI 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
25 SỐT RÉT ĐÁI HUYẾT CẦU TỐ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
26 VIÊM NÃO NHẬT BẢN B 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
27 LEPTOSPIRA 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
28 BỆNH DO LIÊN CẦU LỢN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
29 VIÊM MÀNG NÃO DO NÃO MÔ CẦU 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
30 VIÊM MÀNG NÃO MỦ 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
31 SỐC NHIỄM KHUẨN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 ĐIỀU TRỊ ĐAU TỦY XƯƠNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
2 ĐIỀU TRỊ SARCOMA MÔ MỀM (SARCOMA OF SOFT TISSUE) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
3 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ XƯƠNG NGUYÊN PHÁT (SARCOMA OF BONE) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
4 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TINH HOÀN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
5 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
6 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
7 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG (OVARIAN CANCER) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
8 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
9 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THẬN 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
10 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TỤY 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
11 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN (LIVER CANCER) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
12 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG (COLON-RECTAL CANCER) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
13 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY (GASTRIC CANCER) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
14 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN (OESOPHAGEAL CANCER) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
15 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI (LUNG CANCER) 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
STT PHÂN LOẠI LINK
1 BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP: ĂN GÌ VÀ KIÊNG GÌ ĐỂ LÀNH BỆNH? 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
Trắc
Nghiệm