Bảng 1: Ví dụ về mô hình kinh doanh Canvas
(Nguồn: Nhấn vào đây)

MÔ HÌNH KINH DOANH: TIỆM LẨU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đối Tác Cốt Lõi

 1. Công ty công nghệ.
 2. Điểm cung cấp thực phẩm sạch.
 3. Công ty nước giải khát.
 4. Khu công nghiệp, các công ty.
 5. Công ty thanh toán online.

Hoạt Động Cốt Lõi

 1. Phát triển menu.
 2. Phát triển công nghệ.
 3. Quản lý tài chính.
 4. Marketing.
 5. Nấu ăn và phục vụ.

Giá Trị

 1. Menu đa dạng.
 2. Không gian đẹp.
 3. Nhanh chóng nhất.
 4. Tươi ngon bổ rẻ.

Quan Hệ Khách Hàng

 1. Hỗ trợ cá nhân
 2. Tự động hóa

Khách Hàng

 1. Nhân viên văn phòng.

Tài Nguyên Cốt Lõi

 1. Con người.
 2. Không gian.
 3. Nguồn thực phẩm và phòng đông lạnh.

Kênh Truyền Tải

 1. Mobile app.
 2. Marketing.

Chi Phí

 1. Nguyên liệu.
 2. Thuê mặt bằng.
 3. Điện, nước.
 4. Lương nhân viên.
 5. Xây dựng và phát triển công nghệ.
 6. Shipper.

Doanh Thu

 1. Trả tiền theo món ăn.
 2. Trả hàng tháng.

ỨNG DỤNG TẠO BẢNG CANVAS TỰ ĐỘNG

Phần mềm đang xây dựng...

Trắc
Nghiệm