STT PHÂN LOẠI LINK
1 How do Window Blinds work? 1. Jared Owen
2 Động cơ quạt điện hoạt động như thế nào? 1. Jared Owen
STT PHÂN LOẠI LINK
1 Nguyên Lý Cơ Khí 1. Mechanical principles - WolfShaft
2. Mechanisms - WolfShaft
Trắc
Nghiệm