STT PHÂN LOẠI LINK
1 Kiều Nguyệt Nga 1. Saa Official
2 Kiều Ngưng Bích 1. Phan Ann
3 Sóng 1. Nhặt
4 Truyện Kiều 1. Cao Hiếu Minh
5 Tát Nước Đầu Đình 1. DZUS Records
6 Tây Tiến 1. HOA HỒNG DẠI MUSIC
7 Vợ Nhặt 1. HOA HỒNG DẠI MUSIC
Trắc
Nghiệm