Quan điểm của tác giả:

1. Nếu bạn học khối kỹ thuật như kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí... sau khi bạn phân tích vấn đề chuyên ngành xong, nếu bạn không dùng lượng giác, đạo hàm, tích phân... để giải, tức là nếu như bạn không dùng toán học để giải, thì bạn dùng gì để giải?

2. Nếu bạn có thể dùng toán để giải thì tin học sẽ lập trình cho máy tính giải được.

STT Phân Loại Link
1 Tin Học 11
2 Tin Học 12 1. QN COMPUTER
2. TN RECORD
3. Tin học phổ thông
STT Phân Loại Link
1 Kiến Thức Cơ Bản Về Xử Lý Ảnh 1. Bài 5: Giới thiệu về xử lý ảnh
STT Phân Loại Link
1 C 1. C
2 C# 1. C#
3 C++ 1. C++
4 Java 1. Java
5 SQL 1. SQL
STT Phân Loại Link
1 Mô hình quan hệ thực thể ERD 1. ERD là gì?
2. Mô hình quan hệ - thực thể (Entity – Relationship Model)
STT Phân Loại Link
1 Cross Site Scripting (XSS) 1. Kỹ thuật tấn công XSS và cách ngăn chặn
STT Phân Loại Link
1 Bảng KWL 1. Bảng KWL
2 Phương Pháp MoSCoW 1. Phương Pháp MosCow
3 Product Backlog 1. Product Backlog
STT Phân Loại Link
1 CPU - Vi Xử Lý 1. CPU là gì ??? Những điều cơ bản, cần biết về CPU
2. Cách phân biệt vi xử lý CPU Core i qua các thế hệ của Intel
3. Tìm hiểu kỹ hơn về chíp CPU Core i3, i5, i7… của Intel
2 Cache - Bộ Nhớ Đệm 1. Tìm hiểu cách làm việc của bộ nhớ Cache
2. Tìm hiểu cách làm việc của bộ nhớ Cache (Phần 2)
3. Tìm hiểu cách làm việc của bộ nhớ Cache (Phần 3)
4. Tìm hiểu cách làm việc của bộ nhớ Cache (Phần cuối)
3 Hard Disk Drive - Ổ Đĩa Cứng 1. SSD vs HDD – So sánh tốc độ & Tất tần tật giữa hai loại ổ cứng SSD và HDD Chi tiết: SSD vs HDD - So sánh tốc độ & Tất tần tật giữa hai loại ổ cứng SSD và HDD – MMO Journey
2. Tất tần tật về ổ cứng trên máy tính
3. [PC] Tất tần tật về SSD, lựa chọn SSD sao cho phù hợp giữa túi tiền và nhu cầu.
4 Mainboard - Bo Mạch Chủ 1. Mainboard là gì? Kiến thức về main toàn tập
2. Motherboard, Mainboard là gì và có tác dụng gì?
3. [P1] Mainboard là gì? Tìm hiểu kỹ hơn về Mainboard (bo mạch chủ)
4. [Phần 2] Tìm hiểu kỹ hơn về Mainboard (bo mạch chủ) máy tính
5 Power - Nguồn 1. Kiến thức về bộ nguồn máy tính ( PSU ) - Phần I
2. Kiến thức về bộ nguồn máy tính ( PSU ) – Phần II
3. Tìm hiểu kỹ hơn về bộ nguồn máy tính (PSU) – những điều bạn nên biết !
4. Tất tần tật về nguồn máy tính (PSU)
STT Phân Loại Link
1 Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản 1. Sự khác biệt giữa kiểu dữ liệu nguyên thủy và kiểu dữ liệu đối tượng
2 Kiểu Dữ Liệu Liệt Kê 1. Enum trong C
3 Kiểu Void 1. Int main() và void main() trong C++?
4 Kiểu phát triển từ cơ bản: con trỏ, mảng, cấu trúc, union, kiểu function (hàm)
STT Phân Loại Link
STT Phân Loại Link
1 Bài tập Python có lời giải 1. Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu)
STT Phân Loại Link
1 Sắp Xếp Chọn - Selection Sort 1. Thuật Toán Sắp Xếp Chọn (Selection Sort)
2 Sắp Xếp Chèn - Insertion Sort 1. Thuật Toán Sắp Xếp Chèn (Insertion Sort)
3 Sắp Xếp Nổi Bọt - Buble Sort 1. Thuật Toán Sắp Xếp Nổi Bọt (Bubble Sort)
STT Phân Loại Link
1 Thuật Toán Sắp Xếp Nhanh (QuickSort) 1. Thuật Toán Sắp Xếp Nhanh (QuickSort)
2 Thuật Toán Sắp Xếp Vun Đống (Heap Sort) 1. Thuật Toán Sắp Xếp Vun Đống (Heap Sort)
STT Phân Loại Link
1 Thuật Toán Sắp Xếp Trộn (Merge Sort) 1. Thuật Toán Sắp Xếp Trộn (Merge Sort)
STT Phân Loại Link
1 Sắp Xếp Theo Cơ Số (Radix Sort) 1. Sắp Xếp Theo Cơ Số (Radix Sort)
STT Phân Loại Link
1 How does the INTERNET work? 1. Learn Engineering
2 How does your mobile phone work? 1. Learn Engineering
Trắc
Nghiệm
Kinh
Doanh