1. Nếu các chaebol (những siêu tập đoàn của Hàn Quốc như Samsung, Huyndai) thất bại, Hàn Quốc không còn nhiều hy vọng.

2. Hàn Quốc không có tài nguyên, đất canh tác ít, giá nhân công tăng đột biến.

3. Văn hóa đại chúng không đòi hỏi nhiều hạ tầng cơ sở mà chỉ cần tài năng và thời gian.

4. Các sản phẩm, dịch vụ Hàn Quốc sẽ phát triển theo (mỹ phẩm, phẩu thuật thẩm mỹ, nhân sâm,...)

Nguồn: Giải mã lý do Hàn Quốc chọn công nghiệp giải trí thay vì các tập đoàn

Trắc
Nghiệm