1. Chân lý luôn đúng trong mọi trường hợp, tức đạn bắn không thủng, dao đâm không lủng.

2.1. Nếu khỉ tiến hóa thành người, tại sao khỉ còn tồn tại?

2.2. Nếu khỉ tiến hóa thành người, người sẽ tiến hóa thành 1 loài khác, thế giới hiện có 7 tỷ người, hiện chưa thấy người tiến hóa thành loài khác.

2.3. Nếu khỉ và người cùng loài, tại sao không lấy máu khỉ truyền sang người mà phải phát động phong trào hiến máu tình nguyện?

2.4. Nếu lấy máu của người da đen truyền cho người da trắng thì vẫn truyền được như thường (truyền theo sơ đồ truyền máu 4 nhóm máu: A, B, AB, O). Đơn giản vì chúng ta cùng 1 loài.

2.4. Giải Nobel hóa học năm 2018 chứng minh hầu như không thấy đột biến có lợi, mà chỉ thấy đột biến có hại, gọi là thoái hóa di truyền.

Nguồn: Nghi vấn xoay quanh Giải Nobel Hóa học 2018

3. Hệ lụy của thuyết tiến hóa: phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, diệt chủng.

Nguồn: loạt bài hệ lụy của thuyết tiến hóa

Nguồn: Nguồn gốc của Thảm sát Holocaust

Nếu điều 2 sai hãy xem lại điều 1

 

 

Trắc
Nghiệm